Audyt wizerunkowyWielu z Was pewnie zadaje sobie pytanie o główną nagrodę w naszym plebiscycie na „Logo roku”. Co kryje się pod określeniem „audyt wizerunkowy” i czy taka nagroda ma jakąkolwiek wartość dla klubu sportowego?

Sport to biznes, a biznes to pieniądz. Truizm? Każdy to wie, lecz wciąż niewielu potrafi przemodelować swój klub tak, by przynosił dochody. A powinien je generować, gdyż klub sportowy w XXI wieku to nie tylko drużyna rozgrywająca mecze 1-2 razy w tygodniu. Tak było przed II wojną światową, ale teraz już nie. Klub sportowy to nie tylko podmiot integrujący wokół siebie społeczność zakładu pracy bądź miejscowości, w której istnieje i która go utrzymuje. Tak było w drugiej połowie XX wieku…

Obecnie klub sportowy to instytucja realizująca szereg zadań, nie tylko szkoleniowo-sportowych, na które potrzebuje środków finansowych, a które pozyskuje na kilka sposobów. Najpopularniejszym źródłem finansowania, oprócz subwencji od gmin, pozostaje wciąż sponsoring, choć z czasem staje się on coraz bardziej rozproszony i umożliwia szerszemu gronu ludzi (firm) partycypację w utrzymaniu klubu. Epoka wszechwładnych działaczy będzie wspominana za kilka lat z gorzkim uśmiechem, przetrwają kluby najlepiej zorganizowane, angażujące lokalną społeczność w swoje działania i umiejętnie komunikujące się z nią. Przetrwają kluby, które potrafią zainteresować widza swoim produktem (wszak widowisko sportowe to produkt), które będą miały wyrazisty i atrakcyjny wizerunek.

Audyt wizerunkowyAudyt wizerunkowy w klubie sportowym jest analizą potencjału klubu oraz zestawieniem wad i zalet w dotychczasowym sposobie jego komunikowania się z otoczeniem. Polega na zbadaniu jakości materiałów marketingowych produkowanych przez klub, pod kątem oryginalności, spójności i efektywności oddziaływania.

Zadanie takie najlepiej wykona podmiot zewnętrzny, jednak tylko we współpracy z władzami klubu lub osobami odpowiedzialnymi za jego marketing (m.in. w celu przeprowadzenia wywiadu przybliżającego audytorowi realia funkcjonowania klubu, omówienia wykonanych działań wizerunkowych w ostatnich 2-3 latach, przeglądu materiałów itp.).

Audyt wizerunkowyAudyt może więc przebiegać dwutorowo – w klubie posiadającym strategię marketingową będzie formą weryfikacji zgodności z nią wszelkich działań komunikacyjnych, spójności treści i obrazów oraz ewentualnymi rekomendacjami odnośnie kierunku rozwoju. Ujmując to najprościej – przeglądamy wszystkie druki i materiały webowe, wychodzące z klubu oraz sprawdzamy, czy przynoszą klubowi oczekiwane korzyści, np. większą sprzedaż biletów, gadżetów lub po prostu większe zainteresowanie kibiców klubem.

W klubie, który nie posiada strategii, audyt będzie idealnym narzędziem poprzedzającym jej wykonanie. Umożliwi określenie potencjału marketingowego klubu, poprzedzi zbudowanie stabilnego wizerunku klubu i atrakcyjnego dla sponsorów.

Jak widać, audyt nie przyniesie klubowi strategii rozwoju, ale może zawierać rekomendacje dotyczące jego rozwoju w oparciu o kilka założeń. Uwzględnia takie czynniki, jak:
> historia klubu;
> potencjał gospodarczy okolicy, w której klub funkcjonuje;
> jakość materiałów graficznych;
> jednolitość symboliki klubu.

W efekcie audyt taki ma wskazać kierunek (lub kilka możliwych kierunków) dla klubu, jak rozwinąć własną markę – pozyskać sponsorów, zbudzić większe zainteresowanie wśród mieszkańców, stać się atrakcyjnym partnerem biznesowym. Oczywiście audyt nie jest biznesplanem, zawiera jedynie oceny dotychczasowych działań klubu. Od determinacji i konsekwencji zarządzających klubem zależy, czy zostanie przełożony na strategię i realizację celów zawartych w niej.

Audyt jako nagroda w konkursie na „Logo roku”? Jest to oferta współpracy, skierowana do klubu, który zwycięży w naszym plebiscycie. Możliwość poznania niezależnej opinii dotyczącej jego działań wizerunkowych. Przeprowadzona z zachowaniem poufności i upubliczniona tylko za zgodą klubu. Narzędzie trudno dostępne dla klubów sportowych z niższych lig, a potencjalnie torujące im drogę do pozyskania sponsorów.

Audyt zostanie przeprowadzony przez Jakuba Malickiego, Art Director’a i projektanta z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy dla klubów i organizacji sportowych. Zwieńczeniem audytu będzie dokument w postaci prezentacji w pdf.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu, tj. do 14 października br., reprezentanci zwycięskiego w konkursie klubu nie wykażą zainteresowania przeprowadzeniem audytu – nagrodą będzie grafika autorska będąca interpretacją dziejów klubu. Jutro napiszę więcej o tej formie.


UCZESTNICY PLEBISCYTU


Klikając na herb traficie na stronę z ankietą wybranego klubu. Głosowanie potrwa do końca września (zakończy się o północy z piątku na sobotę)

reklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklamareklama