Po prawdzie kategorie estetyczne są niewymierne.
W ramach zabawy zaproponowałem jednak ten ranking, a ocena końcowa porządkuje znaki w moim mniemaniu lepiej i gorzej zaprojektowane.

Zatem logo ocenione:
· powyżej 4,0 wydaje się znakiem perfekcyjnym;
· pomiędzy 3,0 a 3,9 to znaki poprawne, oryginalne, wykonane na niezłym poziomie;
· pomiędzy 2,0 a 2,9 to znaki wymagające odświeżenia lub przeprojektowania;
· poniżej 1,9 będą należeć do wyjątków, gdy mamy do czynienia z plagiatem lub wyjątkowym koszmarem.