Jest to techniczna kategoria, wymagająca przyjrzenia się rysunkowi znaku.
Zbyt „artystyczne” potraktowanie symbolu klubu przez twórcę, błędy typograficzne, nieczytelne liternictwo, czy choćby brak symetrii tam gdzie miała być zastosowana, świadczą o niestarannym wykonaniu herbu.

Dodam w tym miejscu, że odrysowując logo dla celów publikacji na stronie poprawiam niektóre błędy, jak brak symetrii czy wykrzywione liternictwo na łuku (ewidentne skutki braku znajomości programu do grafiki wektorowej).


gwiazdagwiazdagwiazdagwiazdagwiazda

Znak wykonany perfekcyjnie.


gwiazdagwiazdagwiazdagwiazdapusta

Znak blisko perfekcji, zawiera drobną niespójność.


gwiazdagwiazdagwiazdapustapusta

Znak wykonany poprawnie, zawiera błędy, które nie zakłócają jego czytelności.


gwiazdagwiazdapustapustapusta

Znak zawiera wiele błędów, niechlujne liternictwo lub niestarannie zrekonstruowane elementy (np. rysunek zwierząt czy herbów miast), zachowuje jednak walory odróżniające.


gwiazdapustapustapustapusta

Znak wygląda nieudolnie, składa się z Clipartów lub kopiuje elementy innych herbów (vide tarcza FC Barcelony, o której kiedyś napiszę).
logo