Czy herb klubu może być dobrem wspólnym? W wielkopolskim miasteczku pokazali, że działając razem można taki stworzyć. Zebrali pieniądze podczas meczu, zlecili projekt znaku i podczas konsultacji wybrali wersję bliską ich oczekiwaniom.